Dirigent og instruktører


Erling J. Myrseth

Dirigent


Erling J. Myrseth har sin utdannelse fra i Bergen Musikkonservatorium (Griegakademiet), trompet/kornett og direksjon og mastergrad fra Norges Musikkhøgskole i musikkpedagogikk og direksjon/ensembledidaktikk. Han har de siste 30 årene arbeidet som musikkpedagog, freelance dirigent, kursholder og dommer.

Han har allsidig erfaring som dirigent, kulturskolelærer og instrumentalpedagog og har arbeidet som rektor for Eidsvoll kulturskole og Asker kulturskole. Han har tidligere vært knyttet til Toneheim folkehøgskole som timelærer og hatt ansvar for TUP programmet unge dirigenter i NMF Øst.

Erling arbeider til daglig som freelance dirigent og pedagog.

Knut Nordgaard

Instruktør trompet

UTDANNELSE
1963-1956 Militermusikereksamen
1998-1999 Organisasjon og ledelse, årsstudium ved Floyskolen i Østfold, Halden
1999-2000 Praktisk Pedagogisk Utdanning, årsstudium ved Floyskolen i Ostfold, Halden

ARBEIDSERFARING
1965-1993 Ansatt ved Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
1993-1998 Fungerende sjef Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
1998 Fungerende sjef i Forsvarets Musikkorps Østlandet (6 måneder)
1980-1988 Trompetlærer ved Heggen videregående Skole
1974-1976 Trompetlærer ved Nordnorsk Musikkonservatorium
1970 -1985 Musikkonsulent NMF Nordre Nordland og Sor-Troms

Videre flere engasjementer med korps og kor.

Malin Larsen

Instruktør klarinett

Spiller gitar, klarinett og synger.

UTDANNELSE
2009- Barratt Due musikkinstitutt, Musikk
2008-2009 Høgskolen i Østfold, Halden, Musikk
2007-2008 Toneheim Folkehøyskole, Musikk
2004-2007 Halden vgs. avd. Risum, Musikk

ARBEIDSERFARING
2011- Kampen skolekorps, Klarinettinstruktør
2009-2011 Godlia/Trasop skolekorps, Klarinettinstruktør
2004-2006 Hornnes skoles musikkorps, Klarinettinstruktør

John-Terje Lie

Instruktør messing- og treblås

UTDANNELSE
Musikklinja ved Grefsen gymnas

ARBEIDSERFARING
Messing- og treblåsinstruktør i 30 år
2002-2005 Dirigent Kampen Skoles Musikkorps
2009 - F.t dirigent Bryn Skoles Musikkorps

Einar Fjærvoll

Instruktør slagverk

UTDANNELSE
Slagverksutdannelse fra NMH(4 år), og 1-årig ped.sem.

ARBEIDSERFARING
Som utøvende musiker har han vikariert i alle landets symfoniorkestre og de fleste militærkorps.
Innenfor samtidsmusikk har han spillt i Oslo Sinfonietta, ensembelet K4 og ulike prosjektbaserte grupper.
Medvirket ved ulike musikal-og teateroppsetninger.
Som lærer har han vært ansatt ved NMH som praksis/metodikk lærer,og slagverkslærer.
Lørenskog og Oslo kommunale musikkskoler.
Dessuten undervist på ulike sommerkurs og seminarer

Ole Magnus Næsbakken Ekeberg


Instruktør trombone, baryton, tuba og waldhorn

UTDANNELSE
2008 - 2012 NMH - Musikkpedagogikk med klassisk tuba som hovedinstrument.

ARBEIDSERFARING
2007 – 2008 Korporal og musikalsk gruppeleder (tuba) i HM Kongens Garde
2010 (pågående) Fast medlem av Frank Znort Quartet (FZQ)
2005 – 2007 Dirigent for Auskog skolekorps
2009 – 2012 Instruktør i Bygdøy skolekorps
2010 – 2012 Dirgent for Bygdøy skolekorps
2012 – 2013 Lærer ved Field Band Academy, Sør-Afrika (Hovedansvar for musikkteori-undervsining, samt utvikling av fagene improvisasjon og musikk- refleksjon.)
2013 (pågående) Dirigent for Møllergata skolekorps
2014 Tubainstruktør på sommerkurs i regi av NMF (Svart kurs, Viken)