Bli medlem!

Har du lyst til å spille i Kampen skoles musikkorps?

Korpset tar opp nye medlemmer i august og januar, men dersom du har lyst til å begynne med en gang, kan du ta kontakt med med oss her eller du kan bruke vårt online påmeldingsskjema.

Aspiranter
Nye musikanter som starter i korpset blir aspiranter. Aspiranter er man ca et år. Deretter blir man tatt inn i juniorkorpset. I aspiranttiden har man enkeltundervisning. Samspillet starter ved påsketider for de som begynner på høsten. De som begynner i januar, venter som regel til september før samspillet begynner. Dette betyr at aspirantene får ca halvtime undervisning av instruktør, og denne undervisningen foregår primært i SFO-tiden. Unntaksvis har noen musikanter gruppeundervisning.

Juniorer
Man blir junior etter et år i aspirantkorpset. Ved påsketider flyttes juniorene opp i hovedkorpset. I juniortiden er det fortsatt enkeltundervisning, men også samspill hver onsdag. Slik blir juniorene godt rustet til å gå inn i hovedkorpset når den tid kommer. Det er også mer gruppespill blant juniorene enn det er blant aspirantene. Undervisningen foregår fortsatt primært i AKS-tid.

Hva koster det å være med?
Musikantene i Kampen skoles musikkorps betaler en kontingent på kr 1750,- per termin. Instrumentleie kommer ikke i tillegg.

Styret ønsker å ansvarliggjøre foreldre og musikanter m.h.t. de verdiene som forvaltes. Instrumenter er dyrt, og korpsets økonomi er for stram til at vi kan erstatte ødelagte instrumenter uten videre. Barna vil lære om bruk og vedlikehold i undervisningen. Vi ber likevel foreldre om å snakke med barna om dette, og oppfordre dem til bare å bruke instrumentet til det formål det er ment for - å spille på. Det legges også til at egenandelen ved skade er kr. 500,-.

Den enkelte musikant må bekoste notehefter til enkeltundervisningen, samt smårekvisita. Vi benytter her samme praksis som de fleste andre korps. Foreldre må derfor bekoste hefter til enkeltundervisning (eks. "Midt i blinken"), samt fliser og pusseutstyr selv. Heftene inneholder ikke noter som blir brukt på samspill, og samspillnotene vil bli bekostet av KSM.